INICIAR DE SESSIÓ

És imprescindible disposar d'un correu electrònic o número de telèfon mòbil per poder comunicar l'evolució de la solució de la incidència. Guia ràpida

Informació del compte

Nom d'usuari : correu electrònic ( xxx@yyy.zz ) o número de mòbil

Municipio

Tipus de servei

PROTECCIÓ DE DADES : Amb referència a la Llei Orgànica de Protecció de Dades ( LOPD), les dades de caràcter personal que ens ha aportat, seran utilitzades únicament per a la correcta gestió del servei d'incidències de les instal·lacions afectades. Pot accedir, rectificar, oposar-se o cancel·lar les seves dades per escrit en el domicili de l'Ajuntament , amb la referència LOPD.


R13 20171009